Avi-j.com »

Информация

„АВИ БИЗНЕС ЦЕНТЪР” се състои от две огледални и идентични като визия и функция Офис Сгради, построени върху УПИ от 6080 кв.м. с обща разгъната застроена площ 5080 кв.м.

Отличното местоположение на сградите определя и архитектурно-обемното решение, избрано в много изчистени прави линии, подчертаващи направлението и динамиката на булеварда.
Сградите са решени с едно сутеренно ниво (кота -3м.), партерен етаж (кота ± 0 м.) и четири офис етажа. В сутерена на Сграда 2 е разположен подземен паркинг с общ капацитет 23 паркоместа, до който се достига посредством рампа, успореднa на локалното платно на бул. „Цариградско шосе”. Пред всяка от сградите има и надземен паркинг с общ капацитет 40 паркоместа, 20 броя от които са предвидени за гости и посетители на комплекса.
 
Офис площите са съобразени с най-високите стандарти на изпълнение и отговарят на всички изисквания за офис клас А+. 
 
Строителното изпълнение е с монолитна стоманобетонна конструкция, с тухлени външни и преградни стени. Стените са с модерна хидро- и топлоизолация. Фасадите представляват ефектно решение от окачени стъклени пана и метална обшивка „алполик”. Огромни цилиндрични кули маркират зоната на входовете. Дограмата е изпълнена от качествени алуминиеви профили с прекъснат термомост и стъклопакет с нискоемисионни К-стъкла. Вътрешните стени са от гипсокартон с латексово покритие. Таваните са окачени растерни и гипсокартон, с модерни осветителни енергоспестяващи тела, съгл. БДС 1786/1984. Монтираният двоен под с покритие от луксозен гранит и ламинат позволява бърз, лесен и свободен достъп до системите за комуникация.
 
Сградите имат централно топлозахранване и пълна климатизация, като всички помещения са оборудвани с конвектори (фенкойл). Изпълнена е комбинирана двутръбна схема на отоплителната инсталация с колекторни разпределителни тела. Вентилацията е самостоятелна с вграден рекооператор за всеки отделен офис. Осигурено е автономно електрозахранване с дизелов генератор. За повишаване на  сигурносттта са изградени паркинг система за контрол на достъп, система за видеонаблюдение, пожароизвестяване, система за контрол на достъпа във фоайето на всяка една от сградите. 
 
Осигурена е ежедневна поддръжка на целия офис комплекс в т. ч.:
  • почистване и поддържане на външните райони;
  • почистване и поддържане на вътрешните общи части;
  • денонощна физическа охрана;
  • почистване на филтри на конвектори; 
  • регулиране и поддръжка на дограми и врати; 
  • поддържане на В и К съоръженията;
  • поддържане на електрическите съоръжения;
  • поддържане на климатичните и вентилационните инсталации;
Изграден е зелен градински кът с ефектно нощно осветление, който внася красота и свежест и допринася за комфорта на служителите, работещи в „АВИ БИЗНЕС ЦЕНТЪР”. За поддръжката му е специално внедрена автоматична напоителна система.  
 
Офис Сградите имат сертификат за енергийна ефективност и са изградени съгл. изискванията за архитектурно достъпна среда. Предвидени са и паркоместа за инвалиди в надземния паркинг.
 
Освен лесната откриваемост, благодарение на комуникативната локация, офисите в "АВИ БИЗНЕС ЦЕНТЪР" гарантират престижна визия на компаниите, които са избрали или ще изберат да разположат представителствата си там.
Създадени на принципа на модулния дизайн "open space", офис площите позволяват оптимизация на пространството, чрез леки преградни стени и подходящо групиране на мебелите, съобразено с конкретните бизнес изисквания на наемателя.
Голяма част от офисите са отдадени под наем, като фирмите наематели са водещи български и чуждестранни фирми в областта на автмобилния бранш, банковия сектор, недвижимите имоти, услугите и търговията.
 
„АВИ БИЗНЕС ЦЕНТЪР” е собственост на фирма „АВИ СЕТ”ЕООД. Проектът е разработен  от екип с главен проектант и ръководител арх. Юри Ангелов, изпълнител е „МВ ИНТЕРСТРОЙ” ООД, а консултант по строителния надзор е „СВЕТЛОЗАРА ДРАГАНОВА-СД” ЕООД.
 
Комплексът е официално открит с изискан коктейл на 16 юни 2008г.